در حال نمایش یک نتیجه

میل سوپاپ پیکان انژکتور PBM

889,000 تومان
مــیل سـوپـاپ پـیکـان انــژکـتوری:
در سـال ۸۷ بـا روی کار آمـدن خـودروی ROA بـا مـوتـور OHV این بـادامک خـارج از مـرکز حـذف گـردیده و بـجای آن یک نیم دایره قـرار گرفت که وظیفه تحریک سنسور میل سوپاپ را بعهده داشته